• Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.9
Marek Leśniak
Google Scholar Marek Leśniak
Publikacja:

Abstrakt

SOME FURTHER DOUBTS ABOUT FUNCTIONING OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY MADE BY NORMATIVE TEMPLATE OF ARTICLE OF ASSOCIATION AVAILABLE IN THE IT SYSTEM

The study contains comments on the issue of the sale of shares and an increase of the capital in the e-limited liability company resulting from the possibility of covering the share capital after the registration of the company, which is a solution different from the traditional model of a Polish limited liability company. The purpose of the paper is primarily to determine whether it is possible to sell shares before covering the share capital and to pass a resolution to increase the share capital before full coverage in the e-limited liability company.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.