• Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie