• The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.14
Łukasz Stępkowski
Google Scholar Łukasz Stępkowski
Publikacja:

Abstrakt

KONCEPCJA UNII OPARTEJ NA RZĄDACH PRAWA JAKO ARGUMENT PRAWNY PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsza praca ma na celu rozważenie koncepcji Unii opartej na rządach prawa, obecnej w prawie Unii Europejskiej, w ramach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor podejmuje się analizy ilościowej oraz jakościowej i oceny wskazanego zagadnienia, katalogując ponad 120 poszczególnych orzeczeń Trybunału odnoszących się do „rządów prawa” w powyższym znaczeniu w tym rozważając 95 przypadków, w których omawiane zagadnienie zostało rozważone co do istoty. W ten sposób pytanie badawcze niniejszej pracy brzmi — czy twierdzenie procesowe i argumentacja oparte na „rządach prawa” mają jakiekolwiek szczególne znaczenie dla skarżącego co do prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przed Trybunałem?

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.