• Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej

Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.11
Monika Setkowicz
Google Scholar Monika Setkowicz
Publikacja:

Abstrakt

A NOTARY AS A LEGAL PROTECTION AUTHORITY UNDER THE POLISH LAW AND THE EUROPEAN UNION LAW

The paper aims to examine the role of a notary as a legal protection authority in Polish and European Union law systems. The European Union Regulation on Succession has changed the existing role of a notary. It has established the new institution of legal protection — a European Certificate of Succession. The competence to issue a European Certificate of Succession has been entrusted to the notaries beside the courts. This new notarial action has direct effect in the other Member States of the European Union. The scope of legal protection exercised by a notary went beyond national borders and its role has become cross-border.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.