• The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.9
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Google Scholar Krystyna Kowalik-Bańczyk
Publikacja:

Abstrakt

PAŃSTWO PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ — CZY ISTNIEJE WSPÓLNA DEFINICJA?

Tematem opracowania jest problematyka ochrony zasady państwa prawa w prawie Unii Europejskiej. Przedstawione zostały zarówno rozważania teoretyczne nad samym pojęciem zasady państwa prawa w Unii Europejskiej, jak i aktualne tendencje, by do tej zasady sięgać w związku z rozwojem sytuacji politycznej w niektórych państwach członkowskich UE.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.