• Relikty w kulturze prawnej. Uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym

Relikty w kulturze prawnej. Uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym

Rafał Mańko
Google Scholar Rafał Mańko
Publikacja:

Abstrakt

SURVIVALS IN LEGAL CULTURE: METHODOLOGICAL REMARKS IN THE LIGHT OF THE REMNANTS OF REAL SOCIALISM IN POLISH PRIVATE LAW

The present methodological paper has three aims. First of all, it puts forward the notion of a “legal survival” as a methodological tool at the interstices of comparative legal scholarship, legal history and socio-legal studies. Secondly, on the basis of examples of the legal survivals of real socialism in Polish private law, the paper enquires about the most appropriate methodological approach for analysing legal survivals. Thirdly, it argues that the notion of legal survivals is a particularly useful tool for analysing changes in legal culture following a systemic transformation.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.