• W stronę postanalitycznej filozofii prawa. O konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty’ego

W stronę postanalitycznej filozofii prawa. O konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty’ego

Paweł Jabłoński
Google Scholar Paweł Jabłoński
Publikacja:

Abstrakt

TOWARDS THE POSTANALYTIC PHILOSOPHY OF LAW. ON THE CONSEQUENCES OF RICHARD RORTY’S METAPHILOSOPHY

The article attempts to apply the perception of philosophy recommended by Richard Rorty to the general reflection on law. On the ground of the metaphilosopical account of the author of Contingency, Irony and Solidarity, the most influential American thinker of his era, the paper tries to answer the question which model of the philosophy of law is to be proposed.
Metaphilosophical perspective developed by Rorty leads to perceiving philosophy of law as a public, conversational and practical enterprise, which is historically oriented and conducted in conformity with basic assumptions of anti-scientism.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.