• Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Krystyna Sawicka
Google Scholar Krystyna Sawicka
Publikacja:

Abstrakt

ISSUES IN LOCAL SELF-GOVERNMENT’S UNITS’ DEBT
IN VIEW OF FINANCIAL LAW


Due to the significance of local self-government’s units’ debt as a  component of the state debt, the legislator included into the legal system of local finances the mechanisms of monitoring
and restricting local self-government’s debt. The restrictions result from the regulations of the law of public finances and are concerned with the conditions of taking debt liabilities by units of local self-government and the acceptable limit of indebtedness. They assume the form of qualitative and quantitative restrictions. Legal constructions concerned with the indebtedness of units of local self-government applied within the local self-government’s financial system trigger off certain mechanisms connected with the purposes of the adopted legal solutions, whose main aim is ensuring financial stability of units of local self-government, which use returnable sources of financing. In the legislator’s intention they are to constitute systemic guarantees of safe indebtedness of local self-government.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.