• Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Monika Lewandowicz-Machnikowska
Google Scholar Monika Lewandowicz-Machnikowska
Publikacja:

Abstrakt

 

NOTICE PERIOD IN CASE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACRTS

The paper discusses the provisions of the Labour Code concerning the termination of employment contracts. Iit describes, among others, the duration of a  notice period of employment contracts, the possibility of its shortening and lengthening, and the method of calculating the period of notice. The paper also presents a draft amendment to the Labour Code in this respect.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.