• Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Bakalarz
Google Scholar Tomasz Bakalarz
Publikacja:

Abstrakt

THE HISTORY OF THE DIVISION OF LABOUR LAW AT THE FACULTY OF LAW, ADMINISTRATION AND ECONOMICS OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

This paper constitutes a  brief overview of the activities of the University of Wroclaw’s Labour Law Division, starting with its establishment in 1966. The author presents the organizational development, as well as synthetic characteristic of the Department’s research and educational activities.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.