• Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego

Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego

Ewa Wójtowicz
Google Scholar Ewa Wójtowicz
Publikacja:

Abstrakt

DECLARATION OF AVOIDANCE PRIOR TO THE DATE
FOR PERFORMANCE OF A COMMERCIAL CONTRACT
ACCORDING TO THE UNITED NATIONS CONVENTION
ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
AND ACCORDING TO THE CIVIL CODE


The possibility to declare a contract avoided prior to the date for performance was introduced into Polish legal order by the Act of 30 May 2014 on consumer rights. The avoidance of a contract in case of an anticipatory breach is regulated by some foreign laws and by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG. According to the CISG, if prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the contract avoided. According to the Civil Code, it is possible to avoid a contract before the date for performance only when the other party declares that they will not perform their obligations.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.