• Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

Ewa Wójtowicz
Google Scholar Ewa Wójtowicz
Publikacja:

Abstrakt

OBLIGATION OF LOYALTY IN COMMERCIAL AGENCY CONTRACTS

The article presents an overview of the past and present legal regulations concerning the obligation of loyalty in agency contracts sensu largo, investigating the legal nature and scope of this obligation. The author refers to different agency contracts which were regulated in the Commercial Code of 1934 and an ordinary mediation contract regulated by the Code of Obligations of 1933, as well as an agency contract regulated by the Civil Code of 1964. The author argues that the obligation of loyalty is one of the crucial obligations in commercial agency contracts, especially long-term contracts.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.