• Pełnomocnictwo handlowe — uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego