• Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju