• Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.13
Adam Ostapski
Google Scholar Adam Ostapski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy instytucji wstrzymania wykonania przez organ nadzoru uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności odnosi się to do charakteru prawnego, skutków prawnych, które wywołuje, i możności zakwalifikowania tej formy działania administracji publicznej jako aktu nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji poddania jej bezpośredniej kontroli sądu administracyjnego, co jest ważkie z punktu widzenia kwestii ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.