--> Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem | Przegląd Prawa i Administracji
  • Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem

Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.2
Przemysław Kaczmarek
Google Scholar Przemysław Kaczmarek
Publikacja:

Abstrakt

W prezentowanym artykule starałem się wykazać obecność tematyki polityczności w pol-skiej debacie o praktyce orzeczniczej. Realizując ten cel, najpierw przedmiotem uwagi czynię roz-mowy z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem i Andrzejem Wróblem, które przeprowadził Krzysztof Sobczak. Następnie odpowiadam na pytanie, jak rozumiana polityczność wyłania się z tych rozmów. Wypełniając to zadanie, odwołuję się do słownika pojęć zaproponowanego przez Michaela Oakeshotta.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.