• Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.9
Ewa Wójtowicz
Google Scholar Ewa Wójtowicz
Publikacja:

Abstrakt

Umowy handlowe nie są obecnie kategorią normatywną w przeciwieństwie do regulacji kodeksu handlowego, wyróżniane są jednak w doktrynie. Umowa komisu jako umowa handlowa jest regulowana w kodeksie cywilnym zgodnie z koncepcją monizmu prawa prywatnego. Powrót do dualizmu wymagałby uwzględnienia obecnego stanu obrotu handlowego, jego zróżnicowania oraz występowania umów konsumenckich.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.