• Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego

Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.3
Krzysztof Kułak
Google Scholar Krzysztof Kułak
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest problematyka jedności prawa prywatnego i idei powrotu do koncepcji dualistycznej. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest regulacja kodeksu spółek handlowych, która mimo normatywnie usankcjonowanego ujęcia monistycznego zachowuje daleko idącą autonomię względem tradycyjnie rozumianego prawa cywilnego, zachęcając do dyskusji nad powrotem do dwutorowego uregulowania stosunków prywatnoprawnych. Już zresztą kształt zawartego w kodeksie cywilnym unormowania obrotu gospodarczego skłania do wniosku, że mamy do czynienia z dualizmem regulacyjnym, o jedności zaś można zasadnie mówić tylko w kontekście jedności kodyfikacyjnej. Okoliczność ta wraz z postępującą specjalizacją obrotu handlowego i sprzyjającymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi skłaniają do przeglądu, uporządkowania i uzupełnienia normatywnej regulacji tej sfery obrotu czy to w ramach kodeksu cywilnego, czy to w osobnym kodeksie handlowym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.