• Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich

Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.103
Mateusz Szymura
Google Scholar Mateusz Szymura
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu autor podejmuje próbę przedstawienia genezy i rozwoju jurysdykcji ape-lacyjnej wyższej izby parlamentu brytyjskiego, jaką jest Izba Lordów. Analiza koncentruje się na przedstawieniu źródeł i zakresu uprawnień sądowniczych posiadanych przez parlamenty królestw, które weszły w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a następnie dyskusji i rozwią-zań, które stały u podstaw regulacji relacji obu systemów prawnych w traktacie zjednoczeniowym z 1707 roku. Ostatnią częścią analizy jest przedstawienie najważniejszych aspektów sprawowania jurysdykcji apelacyjnej przez Izbę Lordów w okresie do powstania Sądu Najwyższego Zjednoczo-nego Królestwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.