• Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku

Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.99
Tomasz Kalisz
Google Scholar Tomasz Kalisz
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie prezentuje powstanie i rozwój kary pozbawienia wolności w Polsce do XIX wieku. Dawne prawo polskie, w zakresie szeroko rozumianych kar na wolności, przewidywało kil-ka znacznie różniących się między sobą form izolacji. Różnice te były konsekwencją podmiotów, wobec których mogły być stosowane, sposobu wykonywania, konsekwencji zastosowania (środek hańbiący czy też niehańbiący). Różne było także miejsce jej wykonywania — mogły to być lochy, twierdze, zamki, klasztory, więzienia, wynajęte na ten cel karczmy czy też własny dom skazanego. Kara pozbawienia wolności, stając się sankcją, wyraźnie przyśpieszyła zmianę średniowiecznego systemu wykonywania kar opartego na karach cielesnych w stronę nowożytnych systemów karnych opartych na izolacji jako samodzielnej i dominującej sankcji karnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.