• O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy

O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.97
Karolina Stopka
Google Scholar Karolina Stopka
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie jest głosem w dyskusji na temat uprawnień pracownika unormowanych w kodeksie pracy stanowiących wyjątek od ściśle rozumianej zasady wzajemności i ekwiwalentno-ści świadczeń ze stosunku pracy. Uprawnienia te poddano analizie z perspektywy zabezpieczenia społecznego, w tym ochrony socjalnej przysługującej pracownikowi w ramach ubezpieczenia spo-łecznego, formułując wnioski co do zasadności utrzymania ich w kodeksie pracy lub właściwego ich ukształtowania.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.