• Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy

Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.94
Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Google Scholar Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Publikacja:

Abstrakt

Oceny okresowe stanowią obecnie stały element stosunku pracy. Mechanizm ocen istnie-jący w służbie publicznej przewiduje również ujemne skutki związane z procesem jego stosowa-nia. Zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi, że głównym celem ocen okresowych jest jednak ich wymiar pozytywny, nakierowany na proces rozwoju zawodowego pracownika, podnoszenia jego kwalifikacji i rozwijania kompetencji. Na gruncie pragmatyk pracowniczych zadanie to jest o tyle utrudnione, że postępowanie pracodawcy nie jest dowolne, lecz powinno koncentrować się na ocenie określonych normatywnie kryteriów za pomocą obiektywnego miernika (art. 94 pkt 9 k.p.).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.