• Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy

Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.88
Piotr Marcin Wiórek
Google Scholar Piotr Marcin Wiórek
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wprowadzając nowy typ spółki kapitałowej w postaci prostej spółki akcyjnej, ustawodawca polski postąpił zgodnie z założeniami racjonalnego prawodawcy. Przeprowadzona analiza prowadzi — niestety — do wniosku, że tak się nie stało. Zamiast dokonać punktowej regulacji rozwiązującej rzeczywiste potrzeby środowiska startupo-wego w postaci chociażby specustawy, została powołana do życia nowa forma spółki kapitałowej, któ-ra z uwagi nie tylko na obszerność jej regulacji, lecz przede wszystkim na jej treść, rozsadza w istocie system polskiego prawa spółek, niosąc z sobą wiele ryzyk dla stabilności tego systemu. Dlatego należy postulować, aby de lege ferenda ustawodawca uchylił przepisy ją regulujące.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.