• Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym

Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.84
Piotr Rodziewicz
Google Scholar Piotr Rodziewicz
Publikacja:

Abstrakt

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego cechuje odmienna budowa od norm prawa merytorycznego (materialnego), co uwarunkowane jest celem, któremu służą. W litera-turze wskazuje się, że normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego mają charakter norm technicznych, w związku z tym pojawia się pytanie, są one nośnikiem wartości, analogicznie jak normy prawa materialnego. Odpowiedź twierdząca wymaga dalszego rozstrzygnięcia, a mianowicie urzeczywistnieniu jakich wartości normy te służą, a także które wartości powinny być szczególnie preferowane przez racjonalnego prawodawcę. Celem niniejszego opracowania jest udzielenie od-powiedzi na pytanie, czy i jakie wartości, a także w jaki sposób urzeczywistniają normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego tworzone przez racjonalnego prawodawcę.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.