• Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia

Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.80
Krzysztof Kułak
Google Scholar Krzysztof Kułak
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dewelo-pera za wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w ramach rękojmi oraz na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ana-lizowany jest charakter odesłania zawartego w art. 27 ust. 6 ustawy deweloperskiej, stosunek prze-pisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady do postanowień art. 27 ust. 1–5 ustawy deweloperskiej oraz problematyka dopuszczalności stosowania art. 557 § 1 kodeksu cywilnego. Zaproponowany w artykule sposób rozumienia tych postanowień pozwala pogodzić ich brzmienie z zasadniczym celem ustawy deweloperskiej, którym jest ochrona praw nabywcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.