• Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym

Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.76
Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Publikacja:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy istoty zjawiska zaniedbania dzieci na gruncie polskich przepisów prawnych. Wskazano, że w literaturze naukowej samo pojęcie zaniedbania nie jest jed-noznaczne. Pozostaje w gestii zainteresowań badawczych pedagogów i psychologów. Natomiast z prawnego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za niewywiązy-wanie się z obowiązków wobec dzieci, opartą na założeniu o racjonalności prawodawcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.