• Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.72
Izabella Gil
Google Scholar Izabella Gil
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu opisano dotychczasowe nieprawidłowe regulacje prawne i ich skutki w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. Ponadto przed-stawiono zagadnienie dopuszczalności stosowania przez sądy postępowania przymuszającego do złożenia sprawozdania finansowego. Wskazano, jakiego rodzaju sankcje mogą być stosowane za niedopełnienie obowiązków złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez spółki z o.o. Na zakończenie omówiono wprowadzone zmiany ujednolicające regulacje związane z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.