• Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?

Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.71
Ewa Galewska
Google Scholar Ewa Galewska
Publikacja:

Abstrakt

Model przyjęty w ustawie o doręczeniach elektronicznych zakłada działanie operatora pocztowego zwanego operatorem wyznaczonym, który obok usług powszechnych świadczy pu-bliczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową. Obok owego operatora mają działać kwalifikowani dostawcy usług zaufania świadczący kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z intencją projektodawcy przyjęty mo-del ma służyć kreowaniu rynku konkurencyjnego. Przeczy temu jednak eksponowanie roli operatora wyznaczonego w przepisach ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.