• Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.68
Iwona Zieniewicz
Google Scholar Iwona Zieniewicz
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kilku refleksji na temat świadomości znaczenia wie-dzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Czy potrzeba jej po-znania jest uświadamiana przez osoby mające codzienny kontakt z praktyką podejmowania czynno-ści procesowych na potrzeby postępowań karnych? Czy kształcą się one w tej dziedzinie, a jeżeli tak, to czy organizowane są dla nich odpowiednie szkolenia? Czy może sami podejmują trud zdobywania wiedzy z zakresu kryminalistyki? Podstawą udzielenia odpowiedzi na te pytania są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów, które dotyczyły ściśle sposobów rozwijania wie-dzy kryminalistycznej i oceny potrzeby jej zdobycia oraz wykorzystywania w praktyce orzekania. Pytanie o przydatność wiedzy kryminalistycznej w postępowaniu karnym zostało zadane również studentom III roku prawa, przyszłym przedstawicielom zawodów prawniczych. Wskazane źródła stały się podstawą do sformułowania końcowych wniosków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.