• Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019

Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.62
Anna Muszyńska
Google Scholar Anna Muszyńska
Publikacja:

Abstrakt

Autorka opracowania prezentuje zasadnicze założenia reformatorskie przeprowadzone w ramach kodyfikacji karnej z 1997 roku. Odnosi się do najbardziej rozległych nowelizacji kodeksu karnego, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku oraz do zmian przewidzianych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku, skierowanej przez Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2019 roku do Trybunału Konstytucyjnego. W toku rozważań autorka odwołuje się do najczęściej dyskutowanych regulacji, które wskazują na kształtowanie się nowej filozofii karania. Poważne zastrzeżenia, jej zdaniem, budzi kierunek dokonanych zmian, które istotnie zwiększają punitywność systemu karne-go, wytyczają kierunek polityki karnej zmierzający do wyraźnego zaostrzenia represji karnej. Au-torka akcentuje niespójność systemowych rozwiązań, podaje w wątpliwość ich zasadność i wyraża dezaprobatę dla przyjętej ostatnio strategii rozwoju prawa karnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.