• O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.60
Katarzyna Liżyńska
Google Scholar Katarzyna Liżyńska
Publikacja:

Abstrakt

Prawo wykroczeń zawiera czyny o charakterze zarówno kryminalnym, jak i administra-cyjnym. Wymusza to na ustawodawcy zróżnicowany system reakcji. Obok stricte penalnych form oddziaływania na sprawcę wykroczenia kodeks wykroczeń pozwala na zastosowanie między innymi środków oddziaływania wychowawczego. Celem artykułu jest przedstawienie tych środków, kryte-riów ich stosowania oraz podkreślenie potrzeby zmian w zakresie art. 41 k.w.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.