• Odpowiedzialność prawnofinansowa w ochronie zdrowia — wybrane zagadnienia

Odpowiedzialność prawnofinansowa w ochronie zdrowia — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.48
Paweł Lenio
Google Scholar Paweł Lenio
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscy-pliny finansów publicznych w sektorze ochrony zdrowia. Zbadano zakres podmiotowy i przedmio-towy tego rodzaju odpowiedzialności w odniesieniu do polskiego systemu ochrony zdrowia. Autor dokonał oceny wybranych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ma-jących znaczenie dla finansów tego systemu. Ustalono też, że podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności został ukształtowany bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania publicznego sektora ochrony zdrowia. Istnieją jednak dwa wyjątki, które w niniejszym opracowaniu zostały poddane szczegółowej analizie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.