• Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.45
Andrzej Huchla
Google Scholar Andrzej Huchla
Publikacja:

Abstrakt

Istotne zmiany, jakie dokonywały się w polskim prawie podatkowym, mają na celu przede wszystkim zwiększenie wpływów budżetowych. Służą temu wprowadzanie nowych form obcią-żeń oraz uszczelnianie systemu podatkowego przy zastosowaniu kolejnych mechanizmów kontroli podatników (w tym wzorowanych na rozwiązaniach lub rekomendacjach o znaczeniu międzynaro-dowym). Odbywa się to jednak w drodze zbyt częstych nowelizacji, niepopartych analizą skutecz-ności wcześniejszych rozwiązań, z zatarciem granicy między zmianami a wprowadzaniem nowych podatków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.