• Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy

Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.44
Artur Halasz
Google Scholar Artur Halasz
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu autor porusza zagadnienie sposobu rozumienia pojęć prawnych w proce-sie stosowania prawa podatkowego. Wskazuje, że podmioty stosujące prawo podatkowe poszukują woli ustawodawcy przy definiowaniu pojęć prawnych zawartych w ustawach podatkowych. Autor zauważa, że podmioty stosujące prawo podatkowe przy ustalaniu znaczeń pojęć prawnych odwołują się do woli ustawodawcy, jednak czynią to do uzasadnienia korzystania zarówno ze stanowionych, jak i operatywnych definicji pojęć prawnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.