• Racjonalny ustawodawca a konstrukcja prawna sprawy sądowoadministracyjnej

Racjonalny ustawodawca a konstrukcja prawna sprawy sądowoadministracyjnej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.40
Krzysztof Sobieralski
Google Scholar Krzysztof Sobieralski
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem rozpoznania w sprawie sądowoadministracyjnej (postępowaniu sądowoad-ministracyjnym) jest sprawa administracyjna. W konsekwencji można uznać, że granice podmiotowe i przedmiotowe sprawy administracyjnej, wyznaczone co do zasady ramami stosunku materialno-prawnego, wytyczają podmiotowe i przedmiotowe granice rozpoznania sprawy sądowoadministra-cyjnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.