• Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego

Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.39
Renata Raszewska-Skałecka
Google Scholar Renata Raszewska-Skałecka
Publikacja:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewolucję koncepcji władztwa zakładowego i prawa zakłado-wego w sferze działania zakładu administracyjnego. Celem analizy jest wskazanie, przy pomocy ja-kich prawnych form działania administracji publicznej kształtowany jest status prawny użytkownika zakładu w sferze działania szkoły. Problematyka podejmowana w opracowaniu podzielona jest na trzy części: 1) reinterpretacja władztwa zakładowego w nauce prawa administracyjnego i w orzecz-nictwie sądowym, 2) prawne formy działania organów zakładu administracyjnego i władztwo za-kładowe w sferze działania szkoły, 3) wygaśnięcie prawa do korzystania ze świadczeń zakładowych jako przejaw władztwa zakładowego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.