• Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia

Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.31
Małgorzata Giełda
Google Scholar Małgorzata Giełda
Publikacja:

Abstrakt

Między organizacją a jej otoczeniem zawsze istnieją sprzężenia zwrotne. W odniesieniu do administracji publicznej będą one dotyczyły przede wszystkim spraw, w zakresie których prawo zezwala lub nakazuje jej działać. Publikacja zwraca uwagę na rolę zasobów ludzkich w administra-cji publicznej i jej otoczeniu, przedstawia także odmienność oraz specyfikę otoczenia administracji publicznej względem innych organizacji i związane z tym skutki. Otoczenie administracji publicznej zostało także ukazane w kontekście współczesnej kategorii socjologicznej — prekariatu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.