• Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.22
Sylwia Kotecka-Kral
Google Scholar Sylwia Kotecka-Kral
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie omawia problematykę nieistnienia wystarczającej regulacji prawnej ochrony prywatności w tak zwanych usługach Over-the-Top, czyli świadczonych ponad Internetem, na szczeblu Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim propozycje de lege ferenda dla postulowanego aktu prawnego o randze rozporządzenia, które zastąpi nieprzystającą do realiów technologicznych dyrektywę 2002/58 oraz uzupełni postanowienia RODO w zakresie ochrony jednego z praw podsta-wowych, jakim jest prawo do prywatności.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.