• Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego

Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.17
Justyna Mielczarek-Mikołajów
Google Scholar Justyna Mielczarek-Mikołajów
Publikacja:

Abstrakt

Z reguły racjonalnego prawodawcy wynika tworzenie racjonalnego prawa zarówno po-wszechnie, jak i wewnętrznie obowiązującego. Tego wymogu nie spełnia akt, który narusza zasady określone w Konstytucji i tym samym nie odpowiada zasadzie demokratycznego państwa prawa i zasady prawidłowej legislacji. Autorka w niniejszym artykule rozważy orzecznictwo Trybuna-łu Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy praktyka wydawania aktów wewnętrznych wskazuje na zachowanie opisanych zasad konstytucyjnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.