• Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec

Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.16
Agnieszka Malicka
Google Scholar Agnieszka Malicka
Publikacja:

Abstrakt

Według art. 20 Ustawy Zasadniczej Republika Federalna Niemiec jest państwem demo-kratycznym, socjalnym i federalnym, w którym cała władza pochodzi od narodu i jest przez niego sprawowana poprzez wybory i głosowania. W praktyce głosowania, rozumiane jako instrument de-mokracji bezpośredniej, znajdują zastosowanie tylko w wypadku nowego podziału terytorialnego landów. Szersze zastosowanie instrumenty demokracji bezpośredniej mają przy stanowieniu pra-wa w poszczególnych landach. Prawo przewiduje w nich między innymi obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Dla uchwalenia prawa federalnego zastosowanie takiego rozwiązania wymagałoby zmiany Ustawy Zasadniczej. Wnoszone do tej pory projekty takich zmian zostały jednak odrzucone przez Bundestag.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.