• Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna

Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.12
Mariusz Jabłoński
Google Scholar Mariusz Jabłoński
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu poruszone zostały kwestie dotyczące uznania treści załączników do zgło-szeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa za informację publiczną, udostępnianą na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie danych sędziów udzielających takiego poparcia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.