Klasyfikacja funkcji Sejmu RP

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.10
Ryszard Balicki
Google Scholar Ryszard Balicki
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zagadnieniu klasyfikacji funkcji realizowanych przez Sejm RP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z dokonaną integracją, a zwłaszcza zmia-nami, które zaszły po wejściu w życie traktatu z Lizbony, konieczne staje się dokonanie na nowo podziału kompetencji realizowanych przez parlament. Autor przedstawia stosowane sposoby klasy-fikacji i uzasadnia konieczność uzupełnienia ich o nową funkcję — funkcję europejską Sejmu RP.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.