• Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa

Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa

Anna Dąbrowska
Google Scholar Anna Dąbrowska
Publikacja:

Abstrakt

Teaching of Polish at the University of Wrocław in Władysław Nehring’s times

The article examines the teaching of the Polish language at the University of Wrocław in the second half of the 19th century, when the Department of Slavic Literatures and Languages was chaired by Władysław Nehring. The author lists and briefly describes language teachers working there at the time Jan Mikołaj Fritz, Wincenty Kraiński, Rafał Löwenfeld and Rudolf Abicht as well as the conditions in which they worked. She also presents language textbooks used at the university, pointing to their characteristic features and interesting methodological solutions. The textbooks included J. Popliński’s Grammatik der polnischen Sprache nach Kopczyński, Cassius, Bandtke und Mroziński, several editions of which were published. Two editions were by Władysław Nehring, who incorporated into them more recent developments in 19th-century linguistics. Under Nehring’s leadership the teaching of Polish developed, though it was constantly plagued by staff- and funding-related problems.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.