• зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в україні 2013–2016 років

зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в україні 2013–2016 років

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.9.9
Iryna Protsyk
Google Scholar Iryna Protsyk
Publikacja:

Abstrakt

Change of rhetoric of Ukrainian football fans during social and political events in Ukraine in 2013–2016

In Ukrainian society football fans environment is usually perceived in a negative way — first of all due to its characteristic verbal aggression and rude behavior at the stadiums and beyond them. In Ukraine, like in all the other European countries, movements of football fans have never been aside from politics: they always emphasized their national identity, actively reacted to social and political events in the country, declared aggressive attitude towards fan movements which professed left views. Change of verbal aggression and traditionally hostile attitude towards rival fan groups happened in fans environment in 2013–2014, when in Ukraine Revolution of Dignity took place and fans were the first to defend its values. February 13, 2014 Manifesto of football fans was publicized which bears witness to transformation of traditional rhetoric of fans. Provisions of the Manifesto under the name of “A fan to another fan is like a brother and a friend from Luhansk to the Carpathians” which say about establishing of an open-ended truce among Ukrainian football ultras still hold. The aim of the article is to present change of verbal and non-verbal behaviour of Ukrainian football fans during social and political events in Ukraine in 2013–2016 and to give the examples of texts from the discourse of football fans which have become commonly recognized mottos and songs during Maidan and Russian aggression in Ukraine during 2014–2016.


Зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в Україні 2013–2016 років

 В українському суспільстві середовище футбольних фанатів сприймають здебільшого негативно — як соціальну спільноту, якій притаманна словесна агресія та брутальна поведінка на стадіонах і поза ними. В Україні, як і в інших європейських країнах, рух футбольних фанатів ніколи не дистанціювався від політики: фанати завжди підкреслювали свою національну належність, активно відгукувалися на суспільно-політичні події в країні, демонстрували негативне ставлення до фанатських груп, які сповідують ліві погляди. Зміна словесної агресії та традиційно ворожої поведінки стосовно фанатів команд-суперниць відбулася в середовищі футбольних ультрас на зламі 2013–2014 років, коли в Україні відбулася Революція гідності. Фанати були першими, хто виступив на захист її вартостей. 13 лютого 2014 року з’явився маніфест футбольних ультрас, у якому помітна зміна їхньої традиційної риторики. Засади маніфесту, який має назву: «Від Луганська до Карпат фанат фанату — друг і брат», проголошували безстрокове перемир’я, що залишається непорушним дотепер. Метою статті є представлення трансформації вербальної та невербальної поведінки українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в Україні у 2013–2016 роках і розгляд текстів, які творять дискурс фанатів футболу, — текстів, які стали загальновживаними гаслами та піснями під час Майдану та російської агресії у 2014–2016 роках.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.