• Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

Małgorzata Marcjanik
Google Scholar Małgorzata Marcjanik
Jagoda Bloch
Google Scholar Jagoda Bloch
Publikacja:

Abstrakt

Breaking the principles of politeness as an attractive rhetorical figure

The subject of this article is breaking the principles of language politeness correctness in the tabloid press. The forms of address — type “you” and “he, she” referring first of all to public persons have been analysed by the authors. In conclusion, the hypothesis is that human disrespecting is a contemporary topos in the tabloid press.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.