• Tom 43 (2017): Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

Tom 43 (2017): Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 9 - 10
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykaz prac naukowo–badawczych Profesora Tomasza Kaczmarka z lat 2006–2016
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 11 - 17
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 19 - 32
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 33 - 44
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ osobowości sprawcy na ocenę podstaw i zakresu odpowiedzialności karnej
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 45 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 63 - 81
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 83 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nielegalna imigracja z perspektywy występku umożliwienia lub ułatwienia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 97 - 106
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 107 - 129
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako podstawy kryminalizacji
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 131 - 151
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O tak zwanym szpiegu i terroryście koronnym
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 153 - 175
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 177 - 190
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 191 - 231
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 255 - 264
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 265 - 277
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 279 - 325
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 327 - 347
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 349 - 373
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja regulacji dotyczącej błędu co do znamion typu podstawowego w polskich kodyfikacjach karnych
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 375 - 390
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 391 - 400
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 401 - 420
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 421 - 440
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 441 - 449
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o konstrukcji i konsekwencjach ciągu przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 233 - 253
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność słowa — ujęcie prawnokarne
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 451 - 464
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 465 - 475
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 477 - 481
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Privatisierung der Strafverfolgung — Königsweg oder Irrweg?
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 483 - 507
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 509 - 522
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cele wykonywania kary pozbawienia wolności — kilka refleksji
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 523 - 532
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktualne aspekty zjawiska kryminalizacji dopingu w sporcie
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 533 - 548
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne
Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 549 - 566
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF