Artykuły:
Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 117 - 129
Pobierz artykuł PDF
Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 183 - 194
Pobierz artykuł PDF
Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 207 - 220
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 80 k.k.w. Decyzja zarządzenie o zmianie kolejności wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz w zakresie środków zabezpieczających
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 115 - 122
Pobierz artykuł PDF
W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 123 - 136
Pobierz artykuł PDF
Organy postępowania wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 203 - 212
Pobierz artykuł PDF
Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka wykorzystywane w toku postępowania wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 233 - 251
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 71 § 2 k.k. Rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 20 września 2007 r. sygn. akt I KZP 27/07
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 71 - 84
Pobierz artykuł PDF
Skargi, wnioski i prośby zgłaszane przez skazanych w toku postępowania wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 213 - 228
Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 111 - 127
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Cele tymczasowego aresztowania a powszechność jego stosowania w praktyce sądów polskich
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 111 - 126
Pobierz artykuł PDF
Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 175 - 191
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Kryteria, funkcje i zakres nadzoru penitencjarnego. Uwagi na tle ogólnych pojęć kontroli i nadzoru
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 125 - 145
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 175 - 190
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 71 - 88
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Penitentiary supervision — the Polish model of ensuring the legal and correct performance of imprisonment
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 71 - 79
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Decyzja klasyfikacyjna. Charakter prawny oraz tryby kontroli i weryfikacji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 67 - 82
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 137 - 156
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
The penalty of restriction of liberty — The Polish model of intermediate punishment
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 11 - 26
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 177 - 190
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Wszczęcie i data zakończenia postępowania w przedmiocie wykonania kary ograniczenia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Zarządzenie o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, Strony 45 - 62
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 52, 2019, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-11
Pobierz artykuł PDF
Narzędzia szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Niezbędny instrument postępowania wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 45-65
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 679-694
Pobierz artykuł PDF
Praca skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w latach 1944–1969
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 69-84
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Prokurator jako organ nadzoru penitencjarnego — od pełnej kontroli do utraty pozycji organu postępowania wykonawczego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 477-502
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Rola i znaczenie instytucji zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu w świetle art. 182a k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 11-26
Pobierz artykuł PDF