Artykuły:
Modyfikacja kary w postępowaniu wykonawczym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 83 - 106
Pobierz artykuł PDF