Artykuły:
Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 41 - 70
Pobierz artykuł PDF
Cele wykonywania kary pozbawienia wolności — kilka refleksji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 523 - 532
Pobierz artykuł PDF
Jaki kształt kary ograniczenia wolności?
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, Strony 63 - 78
Pobierz artykuł PDF