Artykuły:
Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 11 - 39
Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 109 - 131
Pobierz artykuł PDF
O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 509 - 522
Pobierz artykuł PDF
Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, Strony 47 - 61
Pobierz artykuł PDF
Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, Strony 27 - 44
Pobierz artykuł PDF
Zasada podmiotowego traktowania skazanych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 239-263
Pobierz artykuł PDF